Ingyenes belföldi kiszállítás 30.000 Ft felett!

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a Nutribalance Kft., mint adatkezelő („Adatkezelő”) által a https://nutribalance.hu oldalon („Honlap”) működtetett webáruházhoz („Webáruház”) kapcsolódó személyes adatok kezeléseiről ad tájékoztatást.

1. Jelen dokumentum célja

Az Adatkezelő által fenntartott Webáruház működtetése során a Webáruházban vásárló, továbbá a honlapot meglátogató érintettek („Érintett”, „Vásárló”, „Felhasználó”) személyes adatait kezeli a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), továbbá összhangban.
Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Webáruházon keresztül megvalósuló vásárlásokkal, a hírlevelek küldésével, továbbá a weboldal használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított adatkezelési tájékoztató annak közlésétől hatályos.

2. Az Adatkezelő

nutribalance.hu Nutribalance Kft.
Székhelye: 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 13.
Postacíme: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. E. ép. 7. iroda
Cégjegyzékszáma: 13-09-062199
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 10443709-2-13
Képviseli: Bartha Ákos Arnold, ügyvezető
Email cím: info@nutribalance.hu

3. A Webáruház használata során megvalósuló adatkezelések

3.1. Vásárlás a Webáruházban

A Webáruházban történő vásárlás előzetes regisztrációhoz vagy felhasználói fiók létrehozásához nem kötött.
Az adatkezelés célja: A Vásárlóknak a a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárláshoz kapcsolódó számlázási kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződésteljesedésbe ment (az érintett, mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő, mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) és a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
– számlázáshoz szükséges: számlázási név és cím,
– megrendelés felvételéhez és szerződés teljesítéséhez, kiszállításához, kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám (opcionális),

Az adatok megőrzésének ideje:
a számlázási adatok vonatkozásában a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében a szerződéskötéstől számított 5 évig (Ptk. szerinti általános elévülési idő).

Adattovábbítás:
az alábbi adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra az érintettek adatai;
1. a Webáruház teljeskörű logisztikai feladait ellátó (fulfillment szolgáltatást nyújtó) együttműködő partnere részére
WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és telephely: 2151 Fót, 0221/12 – East Gate Business Park C/2.
Cégjegyzékszám: 13-09-213880
Elérhetőség: info@webshippy.com
Képviselője: Perényi András ügyvezető
Adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://webshippy.com/adatkezelesi-tajekoztato/

Az adattovábbítás célja: a termékmegrendeléshez és a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó logisztikai feladatok lebonyolítása,
Továbbított adatok köre: az érintettnek a megrendelés, vásárlás során kezelt személyes adatai

Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.(GDPR 6.cikk (1) b)

3.2. Hírlevél küldése, direktmarketing

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) 6. §-a értelmében a hírlevélre feliratkozó érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő mint szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, az Érintett által megadott elérhetőségein megkeresse. Ezen felül az érintett a jelen tájékoztatás alapján hírlevélre történő feliratkozása során hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről, a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a hírelvél küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek, hírlevelek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása, melyet a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozást követően, a feliratkozás megerősítése céljából megküldött e-mailben üzenetben szereplő linkre kattintással ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A kezelt adatok köre: e-mail cím.
Az adatok megőrzésének ideje:az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, melyet a hírlevél alján található leiratkozásra kattintással tehet meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kedvezményekkel, akciókkal kapcsolatos tájékoztató levelek kizárólag az érintett adatai, és a hozzájárulása megadását követően küldhető.

3.3. Cookie-k

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlap bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat (“Cookie”, “Süti”) helyez el a Felhasználó eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Info tv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Webáruház a használat során két különböző célokból helyez el cookie-t a felhasználó eszközén.
1. „A működéshez elengedhetetlen Sütik”, amit a webshop azért helyez el, hogy a bejelentkező felhasználó munkamenetét a kijelentkezésig azonosítani tudja és így a regisztrált felhasználó adatait védje. Ha Ön a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi, , akkor a Webáruházat nem tudja használni. Ez a cookie tehát a felhasználó hozzájárulását nem igényli.
2. „Statisztikai Sütik”: az Adatkezelő anonim statisztikai adatgyűjtés céljából Google Analytics-et használ IP-névtelenítés bekapcsolásával, ami sütiket helyez el az Ön böngészőjében, és így adatokat küld az Adatkezelő számára. Ezek a sütik személyes adatot nem tárolnak, nem alkalmasak személy azonosítására, személyes adataival nem összekapcsolható, és személyes profilalkotásra sem alkalmasak. Ez a cookie a felhasználó hozzájárulását nem igényli.
3. „Marketing célú Sütik”: Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább a Felhasználót érdeklő vagy számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Felhasználó hozzájárulása nélkül nem tudják őt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében. Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatja fel az Adatkezelő a Felhasználó személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban a Felhasználó igényeihez igazíthassa a személyre szabott ajánlatokkal.
A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:
a) Google Adwords és Google Analytics
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
b) Facebook
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/
A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, webanalitikai mérések lefolytatása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található “Elfogadom” gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatok megőrzésének ideje: az adatkezelés megkezdésétől számított 30 napig.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

4. Adatfeldolgozók, önálló adatkezelők

Adatkezelő a Webáruház működtetése során az alábbi adatfeldolgozókat, önálló adatkezelőket veszi igénybe:

1. Tárhelyszolgáltatás:
Név: iStudio Online Creative Agency Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1142 Budapest, Ráskay Lea utca 15.
Cégjegyzékszám: 23873955-2-42
Adószám: 23873955-2-42
Képviseli: Ősi L. Bulcsú
Elérhetőség: +36 70 67 65 777, osi.bulcsu@istudio.hu
Adatkezelési tájékoztatója elérhető: http://istudiotarhely.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a Webáruház számára szükséges tárhelyet biztosítja

2. Elektronikus számlázás:
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (https://www.szamlazz.hu/)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd
elérhetőség: dpo@kboss.hu
Adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszert biztosítja

3. Hírlevélküldés
Név: ActiveCampaign, LLC (“ActiveCampaign”)
Székhely: 1 N Dearborn St. 5th Floor Chicago, IL 60602
Cégjegyzékszám: 604401452
Képviseli: Jason VandeBoom
Elérhetőség: (773) 360-2270, info@activecampaign.com
Adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a hírlevélküldéshez szükséges rendszert biztosítja

4. Paylike -fizetés
Paylike ApS
Székhely: P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Dánia
Elérhetőség: hello@paylike.hu
Adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://paylike.hu/privacy/policy
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység jellege és célja online fizetési felület biztosító rendszer üzemeltetése

5. Könyvelés
Név: Szabóné Bojtos Marianna Egyéni Vállalkozó
Székhely: 2100 Gödöllő, Márki Sándor utca 12
Cégjegyzékszám: 53161192
Adószám: 69422252-1-33
Képviseli: Szabóné Bojtos Marianna
Elérhetőség: erdek.marianna@gmail.com
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: az Adatkezelő részére könyvelői szolgáltatások nyújtása

6. Futárszolgáltatás
Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. Cégjegyzékszám: Cg.13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Elérhetőség: info@gls-hungary.com,
Adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191018.pdf
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a Webáruházból történő kiszállítás a Vásárló részére

Linkek
Felhívjuk figyelmét, hogy a Webáruházon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

6. Érintettek jogai, és jogérvényesítés

Az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lenniük.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
A tájékoztatáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Jogorvoslati lehetőségek:

Adatkezelővel kapcsolatfelvétel:
Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba az Adatkezelő az info@nutribalance.hu e-mail címen vagy a 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. E. ép. 7. iroda postacímen.

Adatvédelmi hatóságnál panasz benyújtásának joga:
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósághoz fordulás joga:
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek .

Kelt: 2021. június 9.


Webáruház fejlesztés, weboldal készítés, közösségi média marketing szolgáltatások