15%-os csomagakciók, valamint 28.000 Ft felett ingyenes kiszállítás!

Affiliate Partner szerződési feltételek

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Affiliate-Partner program Általános Szerződési feltételek

amely létrejött egyrészről a név, cégadatok mint partner partner (a továbbiakban egyéb azonosító mellett: „Partner”),

másrészről a Nutribalance Kft. 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 13.; Cégjegyzékszáma: 13-09-062199; Adószáma: 10443709-2-13; képviseli: Bartha Ákos ügyvezető) mint forgalmazó (a továbbiakban egyéb azonosító mellett: „Forgalmazó”)

között, az alábbiak szerint:

Preambulum

          Felek rögzítik, hogy Partner egy egészségfejlesztési, természetgyógyászati, dietetikai, speciális táplálkozási tanácsadást, stb. nyújtó egyéni vállalkozó/ gazdasági társaság.

          Felek rögzítik továbbá, hogy Forgalmazó egy egészséges élelmiszerek és étrend-kiegészítő termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság.

Az Affiliate-Partner program részletes feltételei

1. Részvételi feltételek

A Részvételi feltételek a NutriBalance.hu (továbbiakban „NutriBalance“) affiliate és partnerprogram használati feltételeit szabályozzák.

A NutriBalance partner programja ingyenes, és lehetővé teszi a tagoknak, hogy bevételhez jussanak azáltal, hogy elhelyeznek egy egyedi affiliate-kuponkódot (továbbiakban „kuponkód” a saját weboldalukon, egyéb értékesítési felületeiken, valamint személyes ajánlás alkalmával, amely hirdeti a NutriBalance által forgalmazott termékeket. Ha egy vevő ezzel a kuponkóddal vásárol, a partner jutalékot kap érte a vásárlás után. Az alapjutalék jelenleg: 7,5%.

Jutalék alól kivételt képező termékcsoportok: Iodoral és Terraflora termékek, valamint a könyvek és a már akciós termékek.

Az általános feltételeken kívül a NutriBalance partnerprogramra a következő részvételi feltételek érvényesek.

2. Partner

A partnerprogramhoz csatlakozó szervezet vagy egyéni vállalkozó (továbbiakban „Partner“) elhelyezheti kuponkódját a honlapján vagy egyéb értékesítési felületein és népszerűsítheti a NutriBalance.hu által felkínált termékeket.

3. Jutalékrendszer

A Forgalmazó biztosítja a NutriBalance.hu honlapon a Jutalékrendszerébe való belépést, amely lehetővé teszi a Partner számára a Forgalmazó termékeire vonatkozó reklámok használatát a saját értékesítési felületein. A Forgalmazó ezen feltételeknek megfelelően jutalmazza meg a Partnert. A Forgalmazó a Partner kuponkódjával történő jogosult vásárlások után 7,5% alapjutalékot fizet.

4. A Jutalékrendszerbe való belépés feltételei

A partnerprogramban való részvétel ingyenes.

A Jutalékrendszerbe való belépéshez regisztrációs kérelmet kell benyújtania a regisztrációs űrlap kitöltésével. Ezek után a Jutalékrendszer e-mailben átadja a belépési adatokat. A szervezet, vagy egyéni vállalkozó a regisztráció visszaigazolása után válik a Jutalékrendszer Partnerévé. Ebben a pillanatban lép hatályba a szerződés és mindkét fél köteles az egyedi szerződésben, és az általános szerződési feltételekben vállalt kötelezettségeit betartani.

5. Partner jogai és kötelezettségei

A Partner a kuponkódot csak megfelelő színvonalú és tartalmú oldalakra helyezheti ki. A Partner nem vehet részt a partnerprogramban a következő weboldalakkal:

 • amelyek bármilyen formában tartalmazzák a NutriBalance.hu kifejezést.
 • amelyeknek tartalma vagy kialakítása megtévesztheti a látogatót és fenn áll a veszélye, hogy a látogató az adott oldalt a NutriBalance.hu weboldalának fogja venni.
 • amelyeken egész csoport banner vagy weboldalakra utaló linkek találhatóak. A NutriBalance.hu céloldalra való utalás csak abban az esetben engedélyezett, ha az ilyen oldal előtt „affiliate landing page“ szerepel, amely a látogató számára jól látható és természetesen jelentve van. A NutriBalance.hu céloldalra való automatikus és megtévesztő átirányítás nem engedélyezett.
 • amelyek tartalmaznak, használnak vagy a látogató gépére kártékony kódokat telepítenek (Adware és/vagy Spyware).
 • amelyek fizetett linkeket tartalmaznak.
 • amelyek saját partnerprogrammal rendelkeznek.
 • amelyek cookie dropping, pop-ups és reklám réteg (layers) használnak: A cookies használata engedélyezett:
 • ha hivatalos és egyértelműen megjelölt NutriBalance.hu reklámot használ.
 • ha a NutriBalance.hu reklám jól látható.
 • ha a cookies a látogató által előzetesen jóváhagyott.
 • amelyek fejlesztés alatt állnak.
 • amelyek sértik a Magyar Köztársaság és az Európai Unió vonatkozó törvényeit. Tiltott továbbá erőszakot tartalmazó, diszkrimináló, uszító, erotikus, vagy pornográf tartalom. Tiltottak továbbá azon tartalmak, amelyek összeegyeztethetetlenek a jó ízléssel, jó modorral és/vagy sértőek egyes társadalmi rétegekre, népcsoportokra nézve.
 • amelyek összehasonlító reklámot tartalmaznak, azaz agresszív összehasonlító reklámot, amely megronthatja az érintettek kapcsolatát és indokolatlan konkurencia harcot gerjeszt.
 • amelyek nem hozzáférhetőek, illetve amelyek bármilyen módon erotikus vagy pornográf, valamint erőszakot tartalmazó weboldalra utalnak vagy vezetnek.
 • amelyek nem rendelkeznek hasznos tartalommal, illetve nagy valószínűséggel csak azért lettek létrehozva, hogy reklámokat tartalmazzanak.

A jelen feltételek megszegésével a Partner elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra. Ebben az esetben a NutriBalance azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Amennyiben Partner szerződés szegéséből kifolyólag a Forgalmazó kárt szenvedett, a Partner köteles a kárt teljes egészében megtéríteni.

6. Hirdetési rendszerek

A Google saját hirdetési rendszerének irányelvei:

 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a hirdetési szövegekben használt védjeggyel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a kulcsfontosságú szavakkal való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a látható URL-vel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a Gmail Sponsored Promotions (GSP) feladójával való összetévesztés veszélye,
 • tilos a NutriBalance.hu látogatóira célzott remarketing szegmens létrehozása,

Kötelező:

 • védjegyek használata, mint kizáró kulcsszó.

A CJ-ben résztvevő partnerekre nem szabunk ki pénzbüntetést. A NutriBalance azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést és a Partnert kizárhatja az affiliate programjából, ha az megszegi ezen szerződés feltételeit.

7. Kuponkódok használata

A Partner kizárólag a Forgalmazó által jóváhagyott 7,5%-os kedvezmény kuponkódot ajánlhatja fel saját ügyfeleinek, amelyeket a Forgalmazó kifejezetten erre a célra bocsátott a rendelkezésére. A Partnernek nem áll jogában bármilyen más kedvezményt, kedvezménykódot vagy hasonló ajánlatokat felkínálni, ha azt a Forgalmazó nem hagyta jóvá. Amennyiben a Partner megszegi ezen kötelezettségét, elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra.

8. Reklámelemek

A Jutalékrendszer keretén belül használt reklámelemek szerzői jogi védelmet élveznek. Használatuk csupán a Jutalékrendszer keretén belül engedélyezett. A Forgalmazó beleegyezése nélkül nem módosítható a HTML kód, grafikai dizájn, valamint a reklámok (pl.: bannerek) egyéb szöveges tartalma.

A reklámok helytelen használata vagy azok jogtalan megváltoztatása a Partner azonnali kizárásához vezethet.

A reklámelemek Jutalékrendszer keretein kívül való használata szigorúan tilos, mindenekelőtt azok másolása és terjesztése. Ez vonatkozik az elektronikus adatbázisokra és az elektronikus információs eszközökre is. A többi pontban érvényesek a jogi korlátok, amelyek az adatvédelmi és szerzői jogi rendelkezéseken alapulnak.

Szigorúan tilos a Forgalmazó SPAM kategóriába sorolt üzenetekkel (kéretlen e-mail, SMS, fórum bejegyzés) történő népszerűsítése. Ezen feltételek minden egyes megszegése felszólítás után a jelen szerződés felbontásával jár.

9. Jutalék

 • A Forgalmazó a Partner kuponkódjával történő jogosult vásárlások után jutalékot fizet. (Jogosult vásárlás: a látogató a Partner kuponkódjával adott le teljesített megrendelést a Forgalmazó honlapján.) A jutalék a rendelés *bruttó (*2022.09.01.-től nettó) tárgyi értékéből számított 7,5% . Partner abban az esetben jogosult jutalékra, ha a vevő sikeres vásárlást hajt végre. A Partner abban az esetben jogosult a jutalékra, ha a rendelés átjut a többlépcsős visszaigazoláson és számlázásra kerül. A pénzvisszafizetési garanciában visszafizetett összeg után jutalék nem jár.
 • Amennyiben a jutalék vagy a kuponkód megváltozik, a Partner erről értesítést kap.
 • Szolgáltatásokra (pl.: szállítási díj, utánvételi díj, stb.) a jutalékrendszer nem terjed ki.
 • A fizetendő összeg a Jutalékrendszer statisztikai adatai alapján kerül kiszámításra. valamint a Jutalékrendszerben folyamatosan nyomon követhető.

10. Elszámolás

Partner a 9. pontban leírtak szerint a Jutalékrendszerben található statisztikai adatok alapján a *bruttó (*2022.09.01.-től a nettó) forgalmi érték 7,5%-ának megfelelő közvetítői jutalék számlázására jogosult, az alábbiak szerint:

 • vevő neve: Nutribalance Kft.
 • vevő székhelye: 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 13.
 • Adószáma: 10443709-2-13
 • fizetési mód: banki átutalás
 • fizetési határidő: 8 nap
 • számla kiállítható: az elszámolással érintett negyedévet követő hó 10. munkanapjától
 • szolgáltatás megnevezése: Egyéb hirdetési szolgáltatás, marketing

11. Személyes adatok

 • A Partner jelen szerződés tárgyát képező Affiliate programba történő regisztrációjával hozzájárul, hogy a Forgalmazó a Partner adatait tárolhatja.
 • A Forgalmazó nem adja át a Partner személyes adatait harmadik fél számára és kizárólag a Jutalékrendszerrel kapcsolatos információk átadására fogja használni.
 • A Partner a személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.
 • A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a Partner bármikor visszavonhatja, mégpedig úgy, hogy e-mailt küld a következő e-mail címre: info@nutribalance.hu.

12. Szerződés érvényessége, szerződés megszüntetésének határideje

 • A jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával megszüntethetik.
 • A szerződést bármelyik fél 7 nap felmondási idővel írásban, indokolás nélkül megszüntetheti.
 • Szerződésszegés esetén a felek bármelyike Önállóan is, azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Ezen jog megilleti a szerződött feleket minden feltétel megszegése esetén, azaz a kevésbé lényeges pontok esetében is.
 • A szerződés megszűnése után a Partner azonnal (legkésőbb 24 órán belül) minden használt reklámelemet és linket eltávolít a weboldaláról és egyéb értékesítési felületeiről.

13. Záró rendelkezések

Jelen Üzleti Feltételek célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Forgalmazó és a Partner közötti meghatározott feladat elvégzésére vonatkozó feltételeit.

 • A Forgalmazó fenntartja az Affiliate program szerződési feltételeinek módosításának jogát. A módosítást megelőző legkésőbb 7. napig a módosuló rendelkezésekről e-mailben értesíti a Partnert. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem terjeszt elő, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot terjeszt elő, a szerződés megszűnik a módosítás hatálybalépésének napján.
 • A szerződő felek elektronikus úton fogják tartani a kapcsolatot, mégpedig a következő e-mail címen: info@nutribalance.hu. A Partner a Jutalékrendszerbe való bejelentkezéshez használt e-mail címet fogja használni.
 • A szerződési feltételek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, illetve követik a mindenkori vonatkozó rendeleteket, előírásokat.
 • A szerződés a Partner Affiliate rendszerbe történő regisztrációja és a Forgalmazó jóváhagyása után lép hatályba.

Webáruház fejlesztés, weboldal készítés, közösségi média marketing szolgáltatások
Kiút az emésztőrendszeri panaszokból!

Tisztázatlan eredetű emésztési vagy emésztéssel összefüggésbe hozható panaszokkal küzdesz? Segítünk felfedni és megmagyarázni, hogy mi zajlik a szervezetedben, hogy megtaláld az emésztésed egyensúlyát!

ELŐADÁS Bartha Ákossal 10.17-én - online is!

NutriBalance kedvezmény:

-1000 Ft OFF!