Ingyenes belföldi kiszállítás 30.000 Ft felett!

Affiliate Partner szerződési feltételek

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Affiliate-Partner program Általános Szerződési feltételek

amely létrejött egyrészről a név, cégadatok mint partner partner (a továbbiakban egyéb azonosító mellett: „Partner”),

másrészről a Nutribalance Kft. 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 13.; Cégjegyzékszáma: 13-09-062199; Adószáma: 10443709-2-13; képviseli: Bartha Ákos ügyvezető) mint forgalmazó (a továbbiakban egyéb azonosító mellett: „Forgalmazó”)

között, az alábbiak szerint:

Preambulum

          Felek rögzítik, hogy Partner egy egészségfejlesztési, természetgyógyászati, dietetikai, speciális táplálkozási tanácsadást, stb. nyújtó egyéni vállalkozó/ gazdasági társaság.

          Felek rögzítik továbbá, hogy Forgalmazó egy egészséges élelmiszerek és étrend-kiegészítő termékek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság.

Az Affiliate-Partner program részletes feltételei

1. Részvételi feltételek

A Részvételi feltételek a NutriBalance.hu (továbbiakban „NutriBalance“) affiliate és partnerprogram használati feltételeit szabályozzák.

A NutriBalance partner programja ingyenes, és lehetővé teszi a tagoknak, hogy bevételhez jussanak azáltal, hogy elhelyeznek egy egyedi affiliate-kuponkódot (továbbiakban „kuponkód” a saját weboldalukon, egyéb értékesítési felületeiken, valamint személyes ajánlás alkalmával, amely hirdeti a NutriBalance által forgalmazott termékeket. Ha egy vevő ezzel a kuponkóddal vásárol, a partner jutalékot kap érte a vásárlás után. Az alapjutalék jelenleg: 7,5%.

Jutalék alól kivételt képező termékcsoportok: Iodoral, NOW és Terraflora termékek, valamint a könyvek és a már akciós termékek.

Az általános feltételeken kívül a NutriBalance partnerprogramra a következő részvételi feltételek érvényesek.

2. Partner

A partnerprogramhoz csatlakozó szervezet vagy egyéni vállalkozó (továbbiakban „Partner“) elhelyezheti kuponkódját a honlapján vagy egyéb értékesítési felületein és népszerűsítheti a NutriBalance.hu által felkínált termékeket.

3. Jutalékrendszer

A Forgalmazó biztosítja a NutriBalance.hu honlapon a Jutalékrendszerébe való belépést, amely lehetővé teszi a Partner számára a Forgalmazó termékeire vonatkozó reklámok használatát a saját értékesítési felületein. A Forgalmazó ezen feltételeknek megfelelően jutalmazza meg a Partnert. A Forgalmazó a Partner kuponkódjával történő jogosult vásárlások után 7,5% alapjutalékot fizet.

4. A Jutalékrendszerbe való belépés feltételei

A partnerprogramban való részvétel ingyenes.

A Jutalékrendszerbe való belépéshez regisztrációs kérelmet kell benyújtania a regisztrációs űrlap kitöltésével. Ezek után a Jutalékrendszer e-mailben átadja a belépési adatokat. A szervezet, vagy egyéni vállalkozó a regisztráció visszaigazolása után válik a Jutalékrendszer Partnerévé. Ebben a pillanatban lép hatályba a szerződés és mindkét fél köteles az egyedi szerződésben, és az általános szerződési feltételekben vállalt kötelezettségeit betartani.

5. Partner jogai és kötelezettségei

A Partner a kuponkódot csak megfelelő színvonalú és tartalmú oldalakra helyezheti ki. A Partner nem vehet részt a partnerprogramban a következő weboldalakkal:

 • amelyek bármilyen formában tartalmazzák a NutriBalance.hu kifejezést.
 • amelyeknek tartalma vagy kialakítása megtévesztheti a látogatót és fenn áll a veszélye, hogy a látogató az adott oldalt a NutriBalance.hu weboldalának fogja venni.
 • amelyeken egész csoport banner vagy weboldalakra utaló linkek találhatóak. A NutriBalance.hu céloldalra való utalás csak abban az esetben engedélyezett, ha az ilyen oldal előtt „affiliate landing page“ szerepel, amely a látogató számára jól látható és természetesen jelentve van. A NutriBalance.hu céloldalra való automatikus és megtévesztő átirányítás nem engedélyezett.
 • amelyek tartalmaznak, használnak vagy a látogató gépére kártékony kódokat telepítenek (Adware és/vagy Spyware).
 • amelyek fizetett linkeket tartalmaznak.
 • amelyek saját partnerprogrammal rendelkeznek.
 • amelyek cookie dropping, pop-ups és reklám réteg (layers) használnak: A cookies használata engedélyezett:
 • ha hivatalos és egyértelműen megjelölt NutriBalance.hu reklámot használ.
 • ha a NutriBalance.hu reklám jól látható.
 • ha a cookies a látogató által előzetesen jóváhagyott.
 • amelyek fejlesztés alatt állnak.
 • amelyek sértik a Magyar Köztársaság és az Európai Unió vonatkozó törvényeit. Tiltott továbbá erőszakot tartalmazó, diszkrimináló, uszító, erotikus, vagy pornográf tartalom. Tiltottak továbbá azon tartalmak, amelyek összeegyeztethetetlenek a jó ízléssel, jó modorral és/vagy sértőek egyes társadalmi rétegekre, népcsoportokra nézve.
 • amelyek összehasonlító reklámot tartalmaznak, azaz agresszív összehasonlító reklámot, amely megronthatja az érintettek kapcsolatát és indokolatlan konkurencia harcot gerjeszt.
 • amelyek nem hozzáférhetőek, illetve amelyek bármilyen módon erotikus vagy pornográf, valamint erőszakot tartalmazó weboldalra utalnak vagy vezetnek.
 • amelyek nem rendelkeznek hasznos tartalommal, illetve nagy valószínűséggel csak azért lettek létrehozva, hogy reklámokat tartalmazzanak.

A jelen feltételek megszegésével a Partner elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra. Ebben az esetben a NutriBalance azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Amennyiben Partner szerződés szegéséből kifolyólag a Forgalmazó kárt szenvedett, a Partner köteles a kárt teljes egészében megtéríteni.

6. Hirdetési rendszerek

A Google saját hirdetési rendszerének irányelvei:

 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a hirdetési szövegekben használt védjeggyel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a kulcsfontosságú szavakkal való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a látható URL-vel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a Gmail Sponsored Promotions (GSP) feladójával való összetévesztés veszélye,
 • tilos a NutriBalance.hu látogatóira célzott remarketing szegmens létrehozása,

Kötelező:

 • védjegyek használata, mint kizáró kulcsszó.

A CJ-ben résztvevő partnerekre nem szabunk ki pénzbüntetést. A NutriBalance azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést és a Partnert kizárhatja az affiliate programjából, ha az megszegi ezen szerződés feltételeit.

7. Kuponkódok használata

A Partner kizárólag a Forgalmazó által jóváhagyott 7,5%-os kedvezmény kuponkódot ajánlhatja fel saját ügyfeleinek, amelyeket a Forgalmazó kifejezetten erre a célra bocsátott a rendelkezésére. A Partnernek nem áll jogában bármilyen más kedvezményt, kedvezménykódot vagy hasonló ajánlatokat felkínálni, ha azt a Forgalmazó nem hagyta jóvá. Amennyiben a Partner megszegi ezen kötelezettségét, elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra.

8. Reklámelemek

A Jutalékrendszer keretén belül használt reklámelemek szerzői jogi védelmet élveznek. Használatuk csupán a Jutalékrendszer keretén belül engedélyezett. A Forgalmazó beleegyezése nélkül nem módosítható a HTML kód, grafikai dizájn, valamint a reklámok (pl.: bannerek) egyéb szöveges tartalma.

A reklámok helytelen használata vagy azok jogtalan megváltoztatása a Partner azonnali kizárásához vezethet.

A reklámelemek Jutalékrendszer keretein kívül való használata szigorúan tilos, mindenekelőtt azok másolása és terjesztése. Ez vonatkozik az elektronikus adatbázisokra és az elektronikus információs eszközökre is. A többi pontban érvényesek a jogi korlátok, amelyek az adatvédelmi és szerzői jogi rendelkezéseken alapulnak.

Szigorúan tilos a Forgalmazó SPAM kategóriába sorolt üzenetekkel (kéretlen e-mail, SMS, fórum bejegyzés) történő népszerűsítése. Ezen feltételek minden egyes megszegése felszólítás után a jelen szerződés felbontásával jár.

9. Jutalék

 • A Forgalmazó a Partner kuponkódjával történő jogosult vásárlások után jutalékot fizet. (Jogosult vásárlás: a látogató a Partner kuponkódjával adott le teljesített megrendelést a Forgalmazó honlapján.) A jutalék a rendelés *bruttó (*2022.09.01.-től nettó) tárgyi értékéből számított 7,5% . Partner abban az esetben jogosult jutalékra, ha a vevő sikeres vásárlást hajt végre. A Partner abban az esetben jogosult a jutalékra, ha a rendelés átjut a többlépcsős visszaigazoláson és számlázásra kerül. A pénzvisszafizetési garanciában visszafizetett összeg után jutalék nem jár.
 • Amennyiben a jutalék vagy a kuponkód megváltozik, a Partner erről értesítést kap.
 • Szolgáltatásokra (pl.: szállítási díj, utánvételi díj, stb.) a jutalékrendszer nem terjed ki.
 • A fizetendő összeg a Jutalékrendszer statisztikai adatai alapján kerül kiszámításra. valamint a Jutalékrendszerben folyamatosan nyomon követhető.

10. Elszámolás

Partner a 9. pontban leírtak szerint a Jutalékrendszerben található statisztikai adatok alapján a *bruttó (*2022.09.01.-től a nettó) forgalmi érték 7,5%-ának megfelelő közvetítői jutalék számlázására jogosult, az alábbiak szerint:

 • vevő neve: Nutribalance Kft.
 • vevő székhelye: 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 13.
 • Adószáma: 10443709-2-13
 • fizetési mód: banki átutalás
 • fizetési határidő: 8 nap
 • számla kiállítható: az elszámolással érintett negyedévet követő hó 10. munkanapjától
 • szolgáltatás megnevezése: Egyéb hirdetési szolgáltatás, marketing

11. Személyes adatok

 • A Partner jelen szerződés tárgyát képező Affiliate programba történő regisztrációjával hozzájárul, hogy a Forgalmazó a Partner adatait tárolhatja.
 • A Forgalmazó nem adja át a Partner személyes adatait harmadik fél számára és kizárólag a Jutalékrendszerrel kapcsolatos információk átadására fogja használni.
 • A Partner a személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.
 • A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a Partner bármikor visszavonhatja, mégpedig úgy, hogy e-mailt küld a következő e-mail címre: info@nutribalance.hu.

12. Szerződés érvényessége, szerződés megszüntetésének határideje

 • A jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával megszüntethetik.
 • A szerződést bármelyik fél 7 nap felmondási idővel írásban, indokolás nélkül megszüntetheti.
 • Szerződésszegés esetén a felek bármelyike Önállóan is, azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Ezen jog megilleti a szerződött feleket minden feltétel megszegése esetén, azaz a kevésbé lényeges pontok esetében is.
 • A szerződés megszűnése után a Partner azonnal (legkésőbb 24 órán belül) minden használt reklámelemet és linket eltávolít a weboldaláról és egyéb értékesítési felületeiről.

13. Záró rendelkezések

Jelen Üzleti Feltételek célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Forgalmazó és a Partner közötti meghatározott feladat elvégzésére vonatkozó feltételeit.

 • A Forgalmazó fenntartja az Affiliate program szerződési feltételeinek módosításának jogát. A módosítást megelőző legkésőbb 7. napig a módosuló rendelkezésekről e-mailben értesíti a Partnert. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem terjeszt elő, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot terjeszt elő, a szerződés megszűnik a módosítás hatálybalépésének napján.
 • A szerződő felek elektronikus úton fogják tartani a kapcsolatot, mégpedig a következő e-mail címen: info@nutribalance.hu. A Partner a Jutalékrendszerbe való bejelentkezéshez használt e-mail címet fogja használni.
 • A szerződési feltételek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, illetve követik a mindenkori vonatkozó rendeleteket, előírásokat.
 • A szerződés a Partner Affiliate rendszerbe történő regisztrációja és a Forgalmazó jóváhagyása után lép hatályba.

Webáruház fejlesztés, weboldal készítés, közösségi média marketing szolgáltatások